Podstawowe zasady rozliczania podatku CIT

podatek CIT

Zrozumienie podstawowych zasad rozliczania podatku CIT może być kluczem do sukcesu dla każdego przedsiębiorcy. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tego podatku, które pozwolą na właściwe prowadzenie księgowości i uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.

Czym jest podatek CIT i kto jest nim objęty

Podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT (Corporate Income Tax), to obowiązek podatkowy, który dotyczy spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych, takich jak fundacje czy stowarzyszenia. CIT jest jednym z dwóch głównych rodzajów podatków dochodowych w Polsce, obok podatku PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych).

Podatek CIT obowiązuje w Polsce na zasadzie terytorialnej, co oznacza, że płaci go każda jednostka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium naszego kraju. Siedziba spółki to miejsce, gdzie została zarejestrowana, natomiast zarząd to miejsce, gdzie podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące jej funkcjonowania. W przypadku spółek zagranicznych, podatek CIT płaci się tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

Stawki i terminy rozliczania podatku CIT

Podstawowa stawka podatku CIT wynosi 19% dochodu, jednak dla niektórych podmiotów przewidziane są ulgi podatkowe. Przykładem jest tzw. „mały CIT” dla małych podatników, którzy osiągają roczne przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nieprzekraczające równowartości 50 milionów euro. Dla nich stawka CIT wynosi 9%. Warto również wspomnieć o stawce 0% dla spółek innowacyjnych, które spełniają określone kryteria.

Terminy rozliczeń podatkowych związanych z CIT są ściśle określone przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnicy są zobowiązani do sporządzenia deklaracji CIT za dany rok obrotowy i złożenia jej do urzędu skarbowego do końca trzeciego miesiąca następnego roku. W praktyce oznacza to, że deklaracja za rok obrotowy 2024 powinna zostać złożona do 31 marca 2025 roku.

Jeśli szukasz pomocy w wypełnianiu deklaracji podatkowych w Miechowie, zapraszamy do naszego biura rachunkowego. Profesjonalne doradztwo w wypełnieniu deklaracji pozwoli na uniknięcie błędów, które mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji prawnych oraz finansowych.