Ewidencja VAT

Wśród zlecanych nam usług rachunkowych sporą grupę stanowią te związane z ewidencją VAT. Ten podatek obejmuje towary i usługi, a więc dotyczy niemal wszystkich przedsiębiorców (wyjątkiem są firmy zwolnione z podatku VAT). „Vatowcy”, czyli czynni płatnicy VAT, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT. Jest to rejestr, w którym odnotowuje się sprzedaż oraz zakup. Na tej podstawie jest możliwe wyliczenie kwoty podatku należnego za określony okres rozliczeniowy.

 

Prowadzenie ewidencji VAT – Miechów

Prawidłowe prowadzenie ewidencji VAT jest niezwykle ważne. Urzędy państwowe podejmują szeroko zakrojone działania, aby wykrywać wszelkie nieprawidłowości na tym polu. Jest to związane z oszustwami na dużą skalę, jednak ich działania mogą uderzyć także w małe firmy, w których błędy w rozliczeniach wynikają jedynie z pomyłek czy niewiedzy.

Dlatego fachowcom warto zlecać nie tylko deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym (PIT i CIT), ale również prowadzenie ewidencji VAT. Zyskasz pewność, że rejestr jest prowadzony poprawnie oraz przeniesiesz odpowiedzialność na pracowników biura, nie ryzykując odpowiedzialności karno-skarbowej za pomyłki w zapisach. Warto skorzystać z usług rachunkowych w tym zakresie, nawet jeśli prowadzisz niewielką firmę.