Usługi rachunkowe – ewidencja VAT

Wśród zlecanych nam usług rachunkowych sporą grupę stanowią te związane z ewidencją VAT. Ten podatek obejmuje towary i usługi, a więc dotyczy niemal wszystkich przedsiębiorców (wyjątkiem są firmy zwolnione z podatku VAT). „Vatowcy”, czyli czynni płatnicy VAT, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT. Jest to rejestr, w którym odnotowuje się sprzedaż oraz zakup. Na tej podstawie jest możliwe wyliczenie kwoty podatku należnego za określony okres rozliczeniowy.

Prawidłowe prowadzenie ewidencji VAT jest niezwykle ważne. Urzędy państwowe podejmują szeroko zakrojone działania, aby wykrywać wszelkie nieprawidłowości na tym polu. Jest to związane z oszustwami na dużą skalę, jednak ich działania mogą uderzyć także w małe firmy, w których błędy w rozliczeniach wynikają jedynie z pomyłek czy niewiedzy. 

Dlatego fachowcom warto zlecać nie tylko deklaracje podatkowe związane z podatkiem dochodowym (PIT i CIT), ale również prowadzenie ewidencji VAT. Zyskasz pewność, że rejestr jest prowadzony poprawnie oraz przeniesiesz odpowiedzialność na pracowników biura, nie ryzykując odpowiedzialności karno-skarbowej za pomyłki w zapisach. Warto skorzystać z usług rachunkowych w tym zakresie, nawet jeśli prowadzisz niewielką firmę.