Księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
lub ewidencji ryczałtu obejmuje