Obsługa kadrowo-płacowa

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

  • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
  • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
  • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
  • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
  • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
  • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
  • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów
  • skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
  • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
  • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),