ZMIANY W ŚWIADECTWIE PRACY

Dziś kilka słów o ważnych zmianach w świadectwie pracy 📃

Zacznijmy od definicji 🤓👇

Świadectwo pracy 👉 jest to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę, w związku z wygaśnięciem umowy o pracę lub rozwiązaniem stosunku pracy. Dokument wydawany jest maksymalnie do ostatniego dnia trwania umowy. Kopię świadectwa pracy przechowuje się w aktach osobowych pracownika❗

Dziś chcielibyśmy zapoznać Was z najnowszymi zmianami, oraz krótka charakterystyką tych modyfikacji 💡

Ostatnio dokonano wielu zmian w przepisach prawa pracy. Do kodeksu pracy wprowadzone zostały nowe unormowania, poprawiono również wiele dotychczasowych regulacji. Nie pozostało to bez wpływu na inne akty prawne, w tym przepisy wykonawcze. Dotyczy to m.in. rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Wszystkie zmiany znajdziecie z poniższym artykule 👇

✅ https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-swiadectwo-pracy-po-zmianach-10-zasad-dotyczacych-wypelniania

Życzymy Wam tradycyjnie udanego tygodnia❗😉