Zmiany w podatkach od 01.01.2020 r.

1. Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek / można na niego płacić PIT, CIT, VAT z wyjątkiem PCC, akcyzy itp./

2. Obowiązek wystawiana paragonu z NIP dla przedsiębiorców. Tylko paragon z NIP uprawnia do wystawienia faktury. Paragon z NIP do 450 zł lub 100 eur uznawany będzie jako faktura uproszczona.

3. Obowiązek kasy online dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie:

– napraw pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym napraw opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,

– sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,

4. Zmiany w akcyzie, polegające na obniżeniu stawki na pojazdy hybrydowe a podniesieniu stawki na wyroby       alkoholowe i papierosy.

5. Rozszerzenie obowiązku stosowania tzw. Mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizmem zostały objęte tylko towary i usługi, które wymieniono w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, takie jak roboty budowlane, niektóre wyroby stalowe, złom czy odpady. Obowiązek rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności dotyczy tylko transakcji udokumentowanych fakturą, w których kwota należności przekracza 15.000 zł brutto.

6. Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Od nowego roku sprzedawcy będą mieli możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do przychodów wierzytelność handlową, jeżeli ta nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności.

Jednocześnie, nabywca będzie miał obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania handlowego, jeżeli nie uregulował go w terminie 90 dni od umówionego terminu płatności.

7. PIT – zmiana stawki z 18% na 17% , zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek na 525,12 zł oraz podwyższenie    kosztów uzyskania przychodów :

– podstawowe wyniosą 250 zł

– dla dojeżdżających 350 zł

8. Nowe formularze PIT-36 i PIT-37 z załącznikami, które będą uwzględniać zmiany w podatku          wprowadzone w 2019 r. Doszły również ulgi: dla młodych, termo modernizacyjna oraz IP Box.

9. Biała lista VAT z sankcjami.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. skończył się  „okres przejściowy”. Od stycznia, w sytuacji gdy płatność za transakcję pomiędzy przedsiębiorcami, udokumentowaną fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego, będzie przekraczała 15 tys. zł, podatnik będzie zobowiązany do uregulowania należności na konto kontrahenta wskazane na „białej liście”. Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się z potencjalnymi sankcjami. Te mogą być dla niego bolesne – w przypadku przelewu na rachunek nieznajdujący się na „białej liście” nabywca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatku w tej części, w jakiej płatność przekracza 15 tys. zł. Ponadto, nabywca będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą/usługodawcą za nieodprowadzony VAT, w części proporcjonalnie przypadającej na daną dostawę/usługę.

W przypadku dokonania przelewu na rachunek nieznajdujący się na „białej liście” podatnik będzie mógł uwolnić się od sankcji, mając na to 3 dni od dnia zlecenia przelewu. W tym terminie będzie musiał złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie na „niezgłoszony rachunek.”

10. Najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie 2.600 zł a minimalna stawka godzinowa 17 zł.