OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Dziś temat związany z obowiązkami pracodawców, którzy zatrudniają przynajmniej 20 pracowników💡

Obowiązki pracodawcy w wielu przypadkach są uzależnione od liczby zatrudnianych pracowników. Kiedyś kluczowe było zatrudnienie na poziomie 20 pracowników aktualnie poziom ten jest wyższy i zatrudnianie 50 osób wiąże się ono z wieloma dodatkowymi obowiązkami 📜

Poniżej te wymieniamy te najistotniejsze 👇

✅ Przy zatrudnieniu co najmniej 50 pracowników pracodawca powinien utworzyć regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

✅ Zwolnienia grupowe 👉 pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników.

✅ ZFŚS 👉 pracodawcy, którzy nie spełniają kryterium zatrudnienia 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą utworzyć ZFŚS na zasadzie dobrowolności.

✅ BHP 👉 pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników na jednej zmianie ma obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczenia do spożywania posiłków.

✅ Wypłata zasiłków 👉 pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób według stanu na dzień 30 listopada danego roku jest zobowiązany do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego poczynając od następnego roku kalendarzowego.

Więcej szczegółów na temat tego zagadnienia znajdziecie w poniższym artykule 👇

📍 https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazki-pracodawcy-zatrudniajacego-co-najmniej-20-pracownikow

Życzymy udanego dnia 😉