Nowy ZUS 2022

Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców na rok 2022

 • Emerytalne – 693,58 zł 
 • Rentowe – 284,26 zł 
 • Chorobowe – 87,05 zł 
 • Wypadkowe – 59,34 zł 
 • Fundusz Pracy – 87,05 zł
 • Zdrowotne – uzależniona od formy opodatkowania

Razem składki ZUS wyniosą: 1.211,28 zł

 

Minimalne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców na rok 2022

 • Emerytalne – 176,27 zł 
 • Rentowe – 72,24 zł 
 • Chorobowe – 22,12 zł 
 • Wypadkowe – 15,08 zł 
 • Zdrowotne – uzależniona od formy opodatkowania

Razem składki ZUS wyniosą: 285,71 zł