Na czym polega tzw. pełna księgowość?

pełna księgowość

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości. Jedni mogą korzystać z możliwości, jakie daje księgowość uproszczona, a inni mają obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg handlowych. Czym właściwie jest taka pełna księgowość i kogo konkretnie dotyczy? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Pełna księgowość – co oznacza w praktyce?

Pełna księgowość to sposób ewidencjonowania transakcji finansowych, który wiąże się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz ksiąg pomocniczych. W ramach tego procesu przedsiębiorca dokonuje szczegółowej inwentaryzacji aktywów i pasywów, a także systematycznie analizuje i kontroluje obroty i salda kont. Dzięki pełnej księgowości możliwe jest uzyskanie precyzyjnego obrazu sytuacji finansowej firmy oraz prognozowanie jej przyszłości.

W praktyce prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych oznacza konieczność ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych na koncie głównym oraz kontach analitycznych. Nieodzownym elementem pełnej księgowości są też księgi rachunkowe i pomocnicze, na których podstawie sporządzane są sprawozdania finansowe, takie jak bilans czy rachunek zysków i strat. Każdy przedsiębiorca może prowadzić taką księgowość samodzielnie, niemniej ze względu na zawiłości prawne oraz czasochłonność zajęcie to powierza się doświadczonym księgowym. W Miechowie księgowość pełną prowadzi nasze Biuro Rachunkowe „Bilans”.

Kto ma obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy przede wszystkim spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Warto zaznaczyć, że tego typu przedsiębiorstwa muszą stosować się do tego wymogu niezależnie od osiąganych przychodów. Zatem każda firma, która wybrała jedną z wyżej wymienionych form działalności gospodarczej, musi prowadzić pełne księgi handlowe.