Kto ponosi odpowiedzialność za błędy biura rachunkowego?

kalkulator na dokumentach

Dla wielu podmiotów gospodarczych księgowość na etacie względem usługi outsorcingu księgowego ma jedną podstawową wadę w obszarze odpowiedzialności za błędy osób księgujących operacje gospodarcze. Uważają oni, że w przypadku sporządzania przez podmiot zewnętrzny np. rocznego zeznania podatkowego  — mogą oni spać spokojnie, gdyż to biuro rachunkowe poniesie konsekwencje za przewinienia. Za co może ponieść odpowiedzialność biuro rachunkowe?

Za co odpowiada biuro rachunkowe?

Zgodnie z obowiązujących prawem, a dokładniej w myśl art. 26 ordynacji podatkowej za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem. Jeśli w sprawozdaniu danego podmiotu będzie wychwycony  błąd, właściciel będzie pociągnięty do odpowiedzialności, mimo np. przeniesienia w umowach o współpracy odpowiedzialności na daną firmę rozliczeniową prowadzącą księgowość. Dlatego celem zabezpieczenia interesów firmy dobrze jest dopilnować warunków współpracy i odpowiedniego brzmienia umowy zwłaszcza zapisu dotyczącego art. 471 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, jeśli biuro popełni błąd, musi ono naprawić szkodę powstałą w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że rozpatrując szczegóły zdarzenia, okaże się, że wyniknęły one w następstwie okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.

Komu powierzyć prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie?

Szukając biura księgowego w Miechowie, warto zwrócić uwagę na posiadanie przez nie ubezpieczenia OC, które sprawia, że w momencie wystąpienia błędu podmiot gospodarczy może starać się o odszkodowanie. Zwykle obejmuje ono szkody, które powstaną w następstwie działania lub zaniechania w związku ze świadczonymi przez dane biuro usługami prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zawsze trzeba się zastanowić nad priorytetami w firmie. Czasem może się okazać, będzie konieczne wykupienie przez biuro ubezpieczenia nadwyżkowego, które pozwoli dobrać sumę gwarancyjną.