Jakie są różnice pomiędzy biurem rachunkowym a biurem podatkowym?

segregatory i kalkulator na biurku

Biuro podatkowe i biuro rachunkowe często wydają się jednym i tym samym. Jednak zakres ich usług się różni. W biurze podatkowym pracują w doradcy podatkowi. Natomiast podmioty prowadzące usługi rachunkowe zatrudniają księgowych. Księgowy nie jest wpisany na listę doradców podatkowych i nie może udzielać porad z zakresu podatków.

Biuro rachunkowe czy biuro księgowe?

Każde biuro rachunkowe jest też biurem księgowym, ale niekoniecznie na odwrót. Księgowość to po prostu jeden z działów rachunkowości. 

Księgowa  może zaoferować przedsiębiorcy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
 • czuwanie nad poprawnością rozliczeń;
 • przygotowanie ryczałtu ewidencjonowanego;
 • weryfikowanie dowodów księgowych;
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych.

Biuro rachunkowe może ponadto oferować przykładowo:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • opracowanie analizy ryzyka finansowego;
 • ewidencję i analizę kosztów przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych, zarówno na użytek własny przedsiębiorcy, jak i na przykład dla ZUS;
 • wyliczanie i ewidencjonowanie płac pracowników. 

Aby zostać księgowym należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Dyskwalifikuje też bycie karanym za przestępstwo gospodarcze lub w inny sposób związane z księgowością.

Co zatem robi doradca finansowy?

Doradca podatkowy musi między innymi posiadać wykształcenie wyższe, dwuletnią praktykę i wpis na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Mimo, że księgowy może sporządzić deklarację podatkową i prowadzić  księgi podatkowe, na tym jego kompetencje w zakresie podatków się kończą. Radca prawny może udzielać porad i wyjaśnień z zakresu podatków, a także na przykład:

 • reprezentować ich przed organami podatkowymi i sądami;
 • sporządzać skargi do sądów administracyjnych i skargi kasacyjne.