Co to jest deklaracja VAT i jak ją składać?

napis VAT

Obowiązkiem przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą towarów i usług, jest ewidencja VAT. Wiąże się ona z rejestracją transakcji kupna i sprzedaży oraz koniecznością cyklicznego składania deklaracji VAT w urzędzie skarbowym. Deklaracje VAT to nic innego jak podsumowanie kwot podatku należnego i naliczonego. Taki dokument składa się po to, by móc określić kwotę podatku, który trzeba jeszcze zapłacić fiskusowi lub którą to fiskus musi zwrócić płatnikowi. Jak wygląda składanie deklaracji VAT w praktyce?

Kiedy należy złożyć deklarację VAT?

Deklarację VAT składa się w określonym terminie, którego należy przestrzegać, chociażby ze względu na to, aby uniknąć kar finansowych. Zgodnie z przepisami podatkowymi termin ten jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju składanej deklaracji oraz częstotliwości rozliczenia. W większości jednak przedsiębiorcy są zobowiązani do złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym do 25. dnia każdego miesiąca, który następuje po danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli taka data przypada na dzień wolny od pracy, wówczas deklarację można ostatecznie dostarczyć do urzędu w kolejnym dniu roboczym. W tym samym czasie przedsiębiorcy muszą też opłacić podatek, którego wysokość wskazuje sama deklaracja.

W jakiej formie można dostarczyć deklarację VAT do urzędu?

Sporządzanie deklaracji VAT można zlecić księgowej. W Miechowie ewidencja VAT stanowi część usług naszego biura rachunkowego „Bilans”. Niezależnie jednak od tego, komu powierzy się to zadanie, dokument należy dostarczyć do urzędu na jeden z trzech wybranych sposobów. Przedsiębiorca może złożyć deklarację VAT osobiście, listownie lub online przez stronę e-deklaracje.gov.pl. Dokument musi być przy tym wypełniony właściwie, gdyż w razie błędów może zostać zwrócony do korekty.